Vingroup động thổ nhà máy thứ 2 tại Hòa Lạc, công suất gấp 25 lần nhà máy Hải Phòng


0918893788